የኢትዩጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን

ETHIOPIAN AGRICULTURAL BUSINESSES CORPORATION