የኢትዩጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን

ETHIOPIAN AGRICULTURAL BUSINESSES CORPORATION


አመሰራረት

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ድርጅት፣ የእርሻ መሣሪያዎችና የቴክኒክ አገልግሎት አክስዮን ማህበር፣ የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅራቢ ድርጅት፣ የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎት ድርጅት፣ የተፈጥሮ ሙጫ ምርትና ገበያ ድርጅት የተባሉ አምስት የመንግስት የልማት ድርጀቶችን በማዋሀድ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 368/2008 ከታህሣሥ 12 ቀን 2008 ዓ.ም ጀምሮ የተቋቋመ መንግስታዊ የልማት ድርጅት ነው።

ተግባርና ሀላፊነቶች

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፓሬሽን የሚከተሉት ተግባርና ሀላፊነቶች አሉት።

  • የግብርና ምርት ማሣደጊያዎች ከሀገር ውስጥና ከውጪ ሀገር ገዝቶ ለገበያ ማቅረብ፤ ማዘጋጀት፤ የግብርና ምርት ማሳደጊያዎችን ገበያ ማረጋጋት ተግባርን ማከናወን፤
  • የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎት፤ የእርሻና የኮንስትራክሽን መሣርያዎች የጥገና አገልግሎት፤ የእርሻ መሣርያዎችንና የትራንፖርት ተሽከርካሪዎትን የኪራይ አገልግሎት መስጠት፤
  • የእርሻ መሣርያዎችን፤ የኮንስትራክሽን መሣርያዎችን እና አግሮ ኬሚካሎችን ከሀገር ውስጥና ከውጪ ሀገር ገዝቶ ለሽያጭ ማቅረብ፤
  • ዘመናዊ የአርሻ መሣርያዎችን አጠቃቀም እንዲለመድ አስፈላጊውን ሥልጠና መስጠት፤ ስለ እርሻ መሣርያዎች አያያዝና አጠቃቀም የምክር አገልግሎት መስጠት፤ ስለ እርሻ መሣርያዎች አያያዝና አጠቃቀም የምክር አገልግሎት መስጠት፤ የቴክኒክ ሙያ ማሻሻያ ሥራ ሥልጠና መስጠት
  • የተፈጥሮ ሙጫ ምርት መሰብሰብ፤ መግዛት፤ እሴት መጨመር፤ ማዘጋጀት፤ ሌሎች ከደን ውጤቶች የሚመረቱ ምርቶችን ማምረት፤ ለሀገር ውስጥና ለውጪ ገበያዎች ማቅረብ፤
  • ቅድመ መስራች ዘሮችን ማባዛት እና ምርጥ ዘሮችን ማበጠር፤ ማዘጋጀትና ማከፋፈል እና
  • ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ ሥራዎችን መሥራት

አደረጃጀት

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን በሁለት ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚዎች ሥር የተደራጁ ሠባት የኦፕሬሸሽን የሥራ ክፍሎች፤ ቀጥታ ለዋና ሥራ አስፈጻሚ ሪፖርት የሚያደርጉ ስምነት አገልግሎት ሠጪዎች እና በአንድ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሥር የተደራጁ አራት ድጋፍ ሰጪ የሥራ ክፍሎችን እና በተለያዩ ክልሎች ውስጥ የሚገኙ አሥራ ዘጠኝ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችና ስድስት ንዑሥ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችን የያዘ መዋቅራዊ አደረጃጀት ያለው ነው።